Cursuri

Cursuri de limba română pentru străini / Romanian for foreigners

Lingua Educational Centre organizează cursuri de limba româna pentru străinii care lucrează şi/sau locuiesc în România. Modulul de curs, materialele şi metodele utilizate de către profesori sunt astfel concepute încât să îi ajute pe cursanţi să dobândească cunoştinţe elementare de limba română în situaţii concrete din viaţa de serviciu şi de zi cu zi.

Romanian for foreigners

Romanian for foreigners is a course specially designed by Lingua Educational Centre in order to meet the needs of the more numerous people from different countries that choose to work, study, or simply live in Romania, which has increased a lot due to Roamania's accession into the EU. The course tackles real life situations, getting you ready for the day-to-day life at the office and in the street. It enables trainees in a limited time to understand completely everything that goes on around them, as well as to express themselves. Moreover, there is also a multicultural component attached to this course that helps trainees become culturally and socially aware of differences between their culture and Romanian culture.

Avantajele cursului:

  • manualele folosite de Lingua Educational Centre sunt create astfel încât să furnizeze un set întreg de situaţii din viaţa de zi cu zi a celor care vin să lucreze şi/sau să locuiască în România.
  • metoda comunicativă axată pe cursant, jocuri de rol, studii de caz, imersiune culturală, materiale audio şi video.
  • evaluări pe parcursul cursului (la fiecare 8 şedinţe) împreună cu o evaluare finală urmată de un raport privind evoluţia şi progresul cursantului.
  • eliberarea de certificate de participare în care se atesta nivelul de cunoştinţe dobândit în functie de grila de competente din Cadrul Comun European.
  • flexibilitate în alegerea suportului de curs, a intervalelor orare, precum şi deplasarea profesorilor la sediul companiei.

Inscrie-te la curs. Cere o estimare de pret.