Cursuri

5. Engleza pentru jurnalism / mass - media

Lingua Educational Centre organizează un modul de curs special pentru jurnaliştii din presa scrisă sau din televiziune care sunt puşi în diferite ipostaze de comunicare cu persoane din medii diferite, de la instituţii guvernamentale, instituţii publice, până la diverşi funcţionari europeni. Acest curs este conceput pentru nivelurile A2 – B2 (vezi Cadrul Comun European) şi vă ajută să comunicaţi eficient în diverse contexte jurnalistice.

Avantajele cursului:

  • Se folosesc texte autentice selectate din periodice, ziare, reviste, jurnale, manuale speciale.
  • Se învaţă strategii de citire şi înţelegere eficientă a unui text.
  • Se pune accentul pe tehnicile de redactare necesare în vederea realizării unui articol, editorial, eseu argumentativ, etc.
  • testele gratuite de plasare în grupe la debutul cursului, evaluări pe parcursul cursului (la fiecare 8 şedinţe) împreună cu o evaluare finală urmată de un raport privind evoluţia şi progresul fiecărui cursant.
  • eliberearea de certificate de participare în care se atesta nivelul de cunoştinţe dobândit în functie de grila de competente din Cadrul Comun European.
  • flexibilitate în alegerea suportului de curs, a intervalelor orare, precum şi deplasarea profesorilor la sediul companiei.

Inscrie-te la curs. Cere o estimare de pret.